Šta je pvc stolarija

0

Šta je pvc stolarija

PVC je skraćenica od polivinil – hlorid i predstavlja proizvod petrohemijske industrije, pripada tipu polimera proizvedenih petroleuma ili prirodnog gasa i soli, a hemijska formula je (CH2 – CH2). Nakon mešanja sa ostalim materijalima za punjenje (tzv. filteri), ovaj polimer se uz dejstvo toplote omekšava i postaje pogodan za dalje oblikovanje. PVC je retka termoplastika koja u svom lancu sadrži atome hlora. Zbog toga što sadrži hlor tačka topljenja PVC-a je veoma visoka tako da u slučaju izbijanja požara materijal ispoljava osobinu samogasivosti. PVC se lako razlaže pri veoma visokim temperaturama proizvodeći hlorovodoničnu kiselinu i korozivni gas za razliku od drugih polimera.Zbog toga je cena PVC materijala relativno niska (zbog ovih korisnih nusprodukata koji mogu dalje da se eksploatišu).

PVC je najčešće korišćen plastični materijal nakon polietilena.

Komentari

komentara

Share.

Leave A Reply